Alla Utbildningar

Utbildningar

Utbildning
Byggarbetare i skyddshjälm och varselkläder bygger stommar för hus.

Diplomutbildning BAS-P/BAS-U

Som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U, har du ansvaret för samordningen av arbetsmiljöarbetet. Utbildningen går igenom det som krävs av dig i rollen som BAS-P/U med praktiska och verkliga scenarion.

Utbildning
utbildning slutna utrymmen

Slutna utrymmen

Denna företagsanpassade utbildning vänder sig till dig som ska arbeta i slutna utrymmen eller dig som arbetsgivare som har eller deltar i samordningsansvar vid arbeten i slutna utrymmen.

Utbildning
Bryt o lås säkra stopp

Bryt & lås – säkra stopp

Jobbar du som operatör, underhållspersonal eller ledare och arbetar med ingrepp i maskiner? För att kunna arbeta säkert ska säkra stopp tillämpas vid t.ex. linjerensning, service, av- och nyinstallation.

Utbildning
Utbildning i astma- och allergiframkallande ämnen

Allergi- och astmaframkallande kemiska ämnen (härdplaster)

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller aktivt sysselsätts i ett arbete där du kan exponeras för kemikalier som är märkta med H317 eller H334, såsom isocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider m.m. Avsaknad av denna utbildning och intyg kan leda till sanktionsavgift för företaget.

Utbildning
Byggarbetare som arbetar på hög höjd i lift.

Liftutbildning

Att jobba med mobila arbetsplattformar och liftar innebär ett stort ansvar. Att välja rätt maskin till rätt jobb och att framföra liftarna på ett säkert sätt ställer krav på kunskap och förberedelser och under kursen lär du dig hur du tillämpar ett säkert arbetssätt.

Utbildning
utbildning gasbrand

Gasbrand

Om en gasläcka eller gasbrand uppstår på arbetsplatsen kan du tvingas utföra den första insatsen innan räddningstjänsten anländer.

Utbildning
Utbilning ergonomi

Ergonomi

Felaktig ergonomi på arbetsplatsen kan leda till permanenta skador och smärtor och lång kostsam sjukfrånvaro.

Utbildning
brandskyddsutbildning

Brandskydd

Vet du hur du ska agera om det börjar brinna på din arbetsplats? Eller hur du och dina medarbetare förebygger bränder?

Utbildning
Defibrillator/hjärtstartare.

D-HLR

D-HLR är en fördjupande påbyggnadskurs för dig som kan grundläggande hjärt- och lungräddning och som har gått HLR & Hjärtstartare.

Utbildning
utbildning kompetent person

Fallskydd – Kompetent person

Utbildningen ger dig rätt kunskaper i att utföra den lagstadgade kontrollen och besiktningen av personligt fallskydd. Du lär dig hantera fallskydds- och räddningsutrustning.

Praktiska övningar varvas med teoretiska moment kring arbetsmiljöregler, material, standarder och märkning med mera.

Utbildning
Utbildning arbete på tak

Fallskydd – Arbete på tak

För dig som arbetar på tak är det viktigt att kunna jobba säkert. Utbildningen ger en genomgång av säkert arbete på tak och hur man bygger säkra förankringspunkter.

Utbildning
utbildning räddning bas

Fallskydd – räddning bas

En räddningsutbildning är ett bra komplement till grundläggande fallskyddsutbildning och ger dig kunskaper i hur du på ett säkert sätt räddar nödställda vid arbetsplatsolyckor. Praktiska övningar varvas med teoretiska moment kring lagstiftning, förankringspunkter, riskanalys med mera. 

Utbildning
Grundutbildning fallskydd

Fallskydd – grundutbildning

Om du arbetar på hög höjd ska du ha kännedom om fallrisker, hur du använder fallskyddsutrustning, riskanalyser och räddningsplaner, samt förstå vad som händer vid fall.

Utbildning
Fallskyddsinformation

Fallskydds-information

Enligt lag ska alla som arbetar i miljöer med fallrisk informeras om riskerna med arbete på hög höjd, samt veta hur man använder fallskyddsutrustning på rätt sätt.

Utbildningen ger en genomgång av de teoretiska aspekterna kring fallskydd, med fokus på risker, olika typer av fallskyddsutrustning och användningsmetoder.

Utbildning
grundutbildning ögonskydd

Ögonskydd – grundutbildning

Partiklar, stänk, strålning och starkt ljus kan skada ögonen allvarligt. Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av ögonskydd och hur de ska användas för att du skall få en säker arbetsmiljö. Du får även kunskap om lagar och regler kring ögonskydd på jobbet.

Utbildning
grundutbildning hörselskydd

Hörselskydd – grundutbildning

Visste du att skadligt buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen? Med rätt kunskaper kan du undvika livslånga problem och skador.

Utbildningen ger kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av hörselskydd och hur de ska användas. Du får även veta mer om lagar och regler kring hörselskydd på arbetsplatsen.

Utbildning
Grundutbildning hand- och armskydd

Hand- och armskydd – grundutbildning

Händerna är dina viktigaste arbetsredskap och utsätts för många olika risker, därför är det extra viktigt att skydda dem rätt.

Utbildningen ger kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av hand- och armskydd och hur de ska användas. Du får även kunskap om lagar och regler kring hand- och armskydd på jobbet.

Utbildning
Grundutbildning andningsskydd

Andningsskydd – grundutbildning

Luftföroreningar kan orsaka allvarliga skador och sjukdomar, som till och med kan skada dig för livet. Rätt skyddad kan du fortsätta arbeta säkert.

Utbildningen ger dig kunskap om risker och fysiska effekter, olika typer av andningsskydd och hur de ska användas. Du får även veta mer om lagar och regler kring andningsskydd på arbetsplatsen.